Branża cyfrowa z grupy państw V4 łączy siły. Powstaje Digital V4

Przedstawiciele związków i stowarzyszeń reprezentujących największe przedsiębiorstwa z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii należących do krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą wspólnie kreować politykę wspierającą rozwój nowoczesnych technologii oraz cyfryzacji tych krajów, w tym w obszarze GovTech. 7 października 2019 r. w obecności ówczesnego ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na Kongresie 590 w Rzeszowie podpisany został list intencyjny w tej sprawie.

Pod listem podpisali się: prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, szef czeskiego Związku Elektroniki Użytkowej (ASE) Michał Mazal oraz prezes IVSZ – Węgierskiego Związku ICT Gabor Matrai. W projekcie uczestniczyć będzie również słowacka organizacja branżowa – ITAS.
– Niezwykle nas cieszy, że na naszych oczach zawiązuje się partnerstwo zarówno ponad granicami, jak i podziałem na sektor publiczny i prywatny. Tym ważniejsze jest dla nas, że GovTech jest jego istotną częścią – ocenia Justyna Orłowska, Dyrektor Programu GovTech Polska. – Porozumienie branży grupy Wyszehradzkiej może wyzwolić nowy potencjał, który pozwoli konkurować firmom z krajów tego regiony na rynkach całej Europy – podkreślał z kolei minister Jerzy Kwieciński.
Jak zaznaczyli sygnatariusze listu intencyjnego, rozwój innowacyjnych administracji i gospodarek powinien być priorytetem dla rządów państw V4, by wzmocnić ich wiodącą rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Bo tylko nowoczesne, rozwinięte cyfrowo i technologicznie gospodarki mają szanse na bycie konkurencyjnymi względem nie tylko Europy, ale takich globalnych gigantów, jak USA czy rynki azjatyckie. „Dlatego w naszym wspólnym interesie jest, by wspierać wszelkie inicjatywy, w tym propozycje uregulowań prawnych tak, by pomagały one rozwojowi branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w państwach Grupy Wyszehradzkiej” — podkreślono w liście.
Zdaniem prezesa Cyfrowej Polski wspólnym interesem grupy państw V4 jest m.in. stawianie na rozwój centrów R&D w tej części Europy, gdyż to właśnie w nich rodzą się innowacyjne pomysły, które można następnie komercjalizować. — Z tego punktu widzenia szczególnie należy wspierać startupy, które często są źródłem innowacyjnej kreatywności. Nie możemy dopuścić, by tracić potencjał, jaki w nich drzemie — uważa Michał Kanownik. Współpraca w ramach grupy V4 ma dotyczyć również m.in. cyberbezpieczeństwa, rozwoju 5G, Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji, edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych, oraz przedsięwzięć GovTech (ang. Government Technology), w której to dziedzinie porozumienie podkreśla dotychczasowe dokonania Polski i jej potencjał do wyznaczania trendów w regionie.