Digital V4 to inicjatywa organizacji z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, której wspólnym celem jest tworzenie polityki wspierającej innowacyjność i cyfryzację w Europie Środkowo-Wschodniej.

Digital V4 to projekt organizacji z branży cyfrowej i zaawansowanych technologii w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, którego celem jest wspólne tworzenie polityki wspierającej rozwój innowacyjność i digitalizację w Europie Środkowej i Wschodniej. Inicjatywa dotyczy współpracy politycznej i gospodarczej między czterema krajami w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Przedsięwzięcie powstało w październiku 2019 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie (Polska). Projekt jest tworzony we współpracy przez cztery organizacje: Związek Cyfrowa Polska, Słowackie Stowarzyszenie IT - ITAS, Stowarzyszenie Elektroniki Użytkowej w Czechach - ASE i Stowarzyszenie ICT Węgier - IVSZ.

Cyfrowa Grupa Wyszehradzka przebada kompetencje cyfrowe Czechów, Polaków, Słowaków i Węgrów


Organizacje branży cyfrowej z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zrzeszone w Grupie Digital V4, sprawdzą kompetencje cyfrowe uczniów szkól podstawowych i średnich w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Projekt o nazwie IT Fitness Test wystartuje w przyszłym roku dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W Polsce za projekt jest odpowiedzialny Związek Cyfrowa Polska, który połączył siły z partnerskimi organizacjami branżowymi partnerskimi z pozostałych krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej, by wspólnie przebadać kompetencje cyfrowe młodych obywateli i sprawdzić ich przygotowanie do zmieniającego się rynku pracy. – Projekt IT Fitness Test pozwoli na darmowe, dostępne dla każdego sprawdzenie umiejętności cyfrowych. Nasz test oceni kompetencje uczestników w pięciu obszarach, takich jak: internet, bezpieczeństwo i systemy komputerowe, narzędzia do współpracy i sieci społecznościowe, oraz narzędzia biurowe, sprawdzając ich praktyczne umiejętności – wyjaśnia prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Każdy uczestnik testu po jego wykonaniu otrzyma imienny certyfikat opisujący uzyskany wynik oraz wskazujący zagadnienia, które wymagają dodatkowego dokształcenia przez respondenta. Jak podkreślają inicjatorzy projektu, choć badanie ma na celu zbadanie kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych i średnich, to – co ważne – Grupa Digital V4 zamierza udostępnić test wszystkim zainteresowanym, którzy chcą sprawdzić swój poziom cyfrowych umiejętności. Oficjalny start IT Fitness Test 2022 zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Sprawdzone metody
Podobny projekt od dekady z powodzeniem realizowany jest już na Słowacji przez tamtejszą organizację branży cyfrowej – ITAS. Przy wsparciu Komisji Europejskiej do tej pory już ponad 300 tys. Słowaków wykonało test kompetencji cyfrowych. – Nasz projekt w 2014 r został nagrodzony przez Komisję Europejską za wkład w poprawę stanu alfabetyzmu cyfrowego wśród młodych ludzi w Europie. Teraz dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego i przy współpracy ze organizacjami partnerskimi w Polsce, na Węgrzech oraz w Czechach, adaptujemy go na potrzeby pozostałych państw Grupy V4. Od przyszłego roku możliwość sprawdzenia swoich umiejętności cyfrowych w ojczystych językach będą mieli Czesi, Polacy i Węgrzy – mówi Mario Lelovsky, prezes ITAS.

Organizacje Grupy Digital V4, które współtworzą projekt zwracają uwagę, że wraz z postępem cyfryzacji, zmieniają się wymagane na rynku pracy i w życiu codziennym kompetencje. Pandemia przyspieszyła jedynie te przemiany i narzuciła na obywateli konieczność jeszcze szybszej adaptacji do realiów ery cyfrowej. Potrzeba ta była szczególnie widoczna wśród uczniów, ponieważ proces ich edukacji również przeniesiony został w dużej mierze do sieci. Zdaniem inicjatorów projektu IT Fitness Test, umiejętności cyfrowe obywateli zdeterminują również konkurencyjność gospodarek Grupy V4 wraz z rozwojem Przemysłu 4.0.

Pomoc w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego
Według opublikowanego w 2020 r. Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), który pozwala monitorować poziom zaawansowania cyfrowego Unii Europejskiej, Polska plasuje się na 23. lokacie. W kategorii „kapitał ludzki”, która opisuje m.in. jaki odsetek populacji danego kraju dysponuje przynajmniej podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi, Polska zajmuje 22. miejsce pośród 28 badanych państw członkowskich UE. – Dlatego, aby skutecznie rozwijać kompetencje cyfrowe obywateli, potrzebujemy szczegółowych danych na temat ich aktualnego stanu. Musimy dowiedzieć się, z czym, jeśli chodzi o cyfryzację, młodzi Polacy mają największy problem, gdzie są luki i gdzie potrzebne są zmiany w kształceniu. Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć dzięki naszemu testowi – podkreśla prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej to kolejny krok, który jako branża cyfrowa podejmujemy, by rozwijać społeczeństwo informacyjne w Polsce i regionie oraz umacniać ścisłą współpracę naszych państw. Narzędzie, które wkrótce oddamy w ręce polskiego szkolnictwa i wszystkich zainteresowanych obywateli to również element szerszego planu cyfryzacji edukacji w kraju. Polskie społeczeństwo potrzebuje pomocy w rozwijaniu kompetencji cyfrowych – dodaje Michał Kanownik.

Projekt współfinansowany jest przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier poprzez Granty Wyszehradzkie udzielane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją Funduszu jest rozwój pomysłów wspierających zrównoważony rozwój w Europie Środkowej.

Archiwa

maj

czerwiec 2024

lipiec
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Wydarzenia dla czerwiec

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

7

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

14

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

21

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

28

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla czerwiec

30

Brak wydarzeń

Członkowie

Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE)

Polska branżowa organizacja pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce. Związek od 2005 r. aktywnie śledzi oraz angażuje się w prace nad wszelkimi regulacjami, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność branży nowoczesnych technologii w Polsce.

Słowacki Związek IT (ITAS)

Jest największym stowarzyszeniem zrzeszającym wszystkie najważniejsze słowackie i międzynarodowe firmy IT / ICT na Słowacji. Powstała w 1999 roku i dziś reprezentuje ponad 100 członków słowackiego prywatnego sektora IT / ICT. Firmy reprezentowane przez ITAS zatrudniają prawie 30 tys. osób ITAS aktywnie działa na rzecz słowackiego przemysłu IT/ICT oraz informatyzację społeczeństwa słowackiego. Wspiera również słowackie firmy IT / ICT w ich ekspansji międzynarodowej.

Stowarzyszenie Elektroniki Użytkowej w Czechach (ASE)

Czeskie stowarzyszenie elektroniki użytkowej, które zostało założone w 2005 r. przez głównych importerów i producentów elektroniki użytkowej. Członkowie ASE mają bardzo znaczący udział w rynku elektroniki użytkowej, a ich produkty obejmują znaczny udział w IT, telekomunikacji i sprzęcie AGD.
ASE reprezentuje swoich członków w kilku obszarach, które poprzez działalność regulacyjną mają bezpośredni wpływ na obecność na rynku w Czechach. Dotyczy to obszaru gospodarowania odpadami elektrycznymi i opakowaniami, prawa autorskiego, ochrony konsumenta oraz kwestii wymagań technicznych dotyczących produktów.

Związek ICT Węgier (IVSZ)

Jest największą i najważniejszą wiodącą grupą interesową branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Węgrzech. Stowarzyszenie działa jako wspólna platforma dla sektora informatycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego. Stowarzyszenie jest zaangażowane we wdrażanie i upowszechnianie znaczenia gospodarki cyfrowej na Węgrzech. IVSZ reprezentuje interesy sektorowe i społeczne oraz strategiczne cele węgierskiego społeczeństwa informacyjnego i sektora ICT. Stowarzyszenie skupia dziś ok. 450 firm.