Digital V4 is an initiative by organisations from the digital and modern technology industries of the Visegrad Group countries: Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary, with a common goal of creating policy supporting innovativeness and digitisation in Central and Eastern Europe.

Digital V4 is a project by organisations from digital and advanced technologies industry in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary with a goal of cooperatively creating a policy supporting development of innovativeness and digitisation in Central and Eastern Europe. The initiative refers to political and economical collaboration between the four countries in scope of the Visegrád Group (V4).
The enterprise has been established in October 2019 during Congress 590 in Rzeszów (Poland). The project is created in cooperation by four organisations: Digital Poland Association, IT Association of Slovakia – ITAS, Consumer Electronics Association in Czech Republic – ASE and ICT Association of Hungarian – IVSZ.

Cyfrowa Grupa Wyszehradzka przebada kompetencje cyfrowe Czechów, Polaków, Słowaków i Węgrów


Organizacje branży cyfrowej z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zrzeszone w Grupie Digital V4, sprawdzą kompetencje cyfrowe uczniów szkól podstawowych i średnich w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Projekt o nazwie IT Fitness Test wystartuje w przyszłym roku dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W Polsce za projekt jest odpowiedzialny Związek Cyfrowa Polska, który połączył siły z partnerskimi organizacjami branżowymi partnerskimi z pozostałych krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej, by wspólnie przebadać kompetencje cyfrowe młodych obywateli i sprawdzić ich przygotowanie do zmieniającego się rynku pracy. – Projekt IT Fitness Test pozwoli na darmowe, dostępne dla każdego sprawdzenie umiejętności cyfrowych. Nasz test oceni kompetencje uczestników w pięciu obszarach, takich jak: internet, bezpieczeństwo i systemy komputerowe, narzędzia do współpracy i sieci społecznościowe, oraz narzędzia biurowe, sprawdzając ich praktyczne umiejętności – wyjaśnia prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Każdy uczestnik testu po jego wykonaniu otrzyma imienny certyfikat opisujący uzyskany wynik oraz wskazujący zagadnienia, które wymagają dodatkowego dokształcenia przez respondenta. Jak podkreślają inicjatorzy projektu, choć badanie ma na celu zbadanie kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych i średnich, to – co ważne – Grupa Digital V4 zamierza udostępnić test wszystkim zainteresowanym, którzy chcą sprawdzić swój poziom cyfrowych umiejętności. Oficjalny start IT Fitness Test 2022 zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Sprawdzone metody
Podobny projekt od dekady z powodzeniem realizowany jest już na Słowacji przez tamtejszą organizację branży cyfrowej – ITAS. Przy wsparciu Komisji Europejskiej do tej pory już ponad 300 tys. Słowaków wykonało test kompetencji cyfrowych. – Nasz projekt w 2014 r został nagrodzony przez Komisję Europejską za wkład w poprawę stanu alfabetyzmu cyfrowego wśród młodych ludzi w Europie. Teraz dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego i przy współpracy ze organizacjami partnerskimi w Polsce, na Węgrzech oraz w Czechach, adaptujemy go na potrzeby pozostałych państw Grupy V4. Od przyszłego roku możliwość sprawdzenia swoich umiejętności cyfrowych w ojczystych językach będą mieli Czesi, Polacy i Węgrzy – mówi Mario Lelovsky, prezes ITAS.

Organizacje Grupy Digital V4, które współtworzą projekt zwracają uwagę, że wraz z postępem cyfryzacji, zmieniają się wymagane na rynku pracy i w życiu codziennym kompetencje. Pandemia przyspieszyła jedynie te przemiany i narzuciła na obywateli konieczność jeszcze szybszej adaptacji do realiów ery cyfrowej. Potrzeba ta była szczególnie widoczna wśród uczniów, ponieważ proces ich edukacji również przeniesiony został w dużej mierze do sieci. Zdaniem inicjatorów projektu IT Fitness Test, umiejętności cyfrowe obywateli zdeterminują również konkurencyjność gospodarek Grupy V4 wraz z rozwojem Przemysłu 4.0.

Pomoc w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego
Według opublikowanego w 2020 r. Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), który pozwala monitorować poziom zaawansowania cyfrowego Unii Europejskiej, Polska plasuje się na 23. lokacie. W kategorii „kapitał ludzki”, która opisuje m.in. jaki odsetek populacji danego kraju dysponuje przynajmniej podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi, Polska zajmuje 22. miejsce pośród 28 badanych państw członkowskich UE. – Dlatego, aby skutecznie rozwijać kompetencje cyfrowe obywateli, potrzebujemy szczegółowych danych na temat ich aktualnego stanu. Musimy dowiedzieć się, z czym, jeśli chodzi o cyfryzację, młodzi Polacy mają największy problem, gdzie są luki i gdzie potrzebne są zmiany w kształceniu. Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć dzięki naszemu testowi – podkreśla prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej to kolejny krok, który jako branża cyfrowa podejmujemy, by rozwijać społeczeństwo informacyjne w Polsce i regionie oraz umacniać ścisłą współpracę naszych państw. Narzędzie, które wkrótce oddamy w ręce polskiego szkolnictwa i wszystkich zainteresowanych obywateli to również element szerszego planu cyfryzacji edukacji w kraju. Polskie społeczeństwo potrzebuje pomocy w rozwijaniu kompetencji cyfrowych – dodaje Michał Kanownik.

Projekt współfinansowany jest przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier poprzez Granty Wyszehradzkie udzielane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją Funduszu jest rozwój pomysłów wspierających zrównoważony rozwój w Europie Środkowej.

Archives

September

October 2021

November
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for October

1

No Events
Events for October

2

No Events
Events for October

3

No Events
Events for October

4

No Events
Events for October

5

No Events
Events for October

6

No Events
Events for October

7

No Events
Events for October

8

No Events
Events for October

9

No Events
Events for October

10

No Events
Events for October

11

No Events
Events for October

12

No Events
Events for October

13

No Events
Events for October

14

No Events
Events for October

15

No Events
Events for October

16

No Events
Events for October

17

No Events
Events for October

18

No Events
Events for October

19

No Events
Events for October

20

No Events
Events for October

21

No Events
Events for October

22

No Events
Events for October

23

No Events
Events for October

24

No Events
Events for October

25

No Events
Events for October

26

No Events
Events for October

27

No Events
Events for October

28

No Events
Events for October

29

No Events
Events for October

30

No Events
Events for October

31

No Events

Members

Digital Poland Association (ZIPSEE)

Polish industry employers’ organisation – bringing together the largest companies from the digital and advanced technologies industries in Poland, including manufacturers, importers and distributors. The key goal of the Association is taking care of the growth of digital sector in Poland. Since 2005, the Association follows and actively participates in works on any regulations with potential to affect the advanced technologies industry in Poland.

IT Association of Slovakia (ITAS)

The largest association bringing together all of the major Slovak and international IT / ICT companies operating in Slovakia. Established in 1999, it now represents over 100 members from the Slovak private IT / ICT sector. Enterprises represented by ITAS hire almost 30 thousand people combined. ITAS acts for the Slovak IT/ICT industry and supports digitisation of the Slovak society. It also aids Slovak IT / ICT companies in their international expansion goals.

Consumer Electronics Association of the Czech Republic (ASE)

Czech association for the consumer electronics established in 2005 by the key importers and manufacturers of consumer electronics. Members of ASE play a significant role in the consumer electronics market and their products constitute a major share in IT, telecommunications and home appliances.
ASE represents their members in a couple of fields, using regulatory activity to directly affect their position on the Czech market. It regards areas of electric and electronic waste management, copyright law, consumer protection and the issues of technical requirements for products.

ICT Association of Hungary (IVSZ)

It is the largest and the leading advocacy group for the IT and ICT industry in Hungary. The Association operates as a shared platform for the IT, telecommunication and electronics sectors. The Association is engaged in implementing and spreading awareness of the importance of digital economy in Hungary. IVSZ represents the interest of the sector, society and supports the strategic aims of the Hungarian IT and ICT community. The Association brings together nearly 450 companies.